Bane NOR utsetter prosjekter på Dovrebanen: Uvisst for InterCity til Lillehammer

Bane NOR avlyser nå anbudskonkurransene om milliardkontrakter for dobbeltspor på Dovrebanen fram til Hamar på grunn av koronaepidemien. Det får også konsekvenser for strekningen Hamar-Lillehammer.