Den siste rapporten fra FNs klimapanel har sendt sjokkbølger gjennom det norske folk, og oppslutningen om klimapartiene, inkludert Venstre, øker.

For å få gjennomslag for enda sterkere klimatiltak er det nødvendig at partiene som prioriterer klima får økt støtte. Dette hjelper likevel lite hvis man ikke greier å samarbeide med andre.

MDG velger i praksis å stå utenfor innflytelse i regjering ved å stille ultimatum om framtidig oljeleting. Vil det føre til kutt i utslipp? Neppe.

Venstre er enig med MDG i målsettingen om å avslutte leting etter mer olje, men velger en annen vei. Gjennom samarbeid i regjering har vi fått vernet en rekke havområder mot oljevirksomhet og fått trukket «iskanten» sørover og bort fra de mest sårbare områdene. Vi gjennomfører en vellykket el-bilpolitikk. og klimautslippene i Norge har gått ned 5 år på rad.

I regjering har vi fått gjennomslag for en ambisiøs klimaplan som innen 2030 skal kutte norske klimautslipp til 50–55 % sammenlignet med 1990-nivået.

Vi går nå til valg på en rekke kraftfulle klimatiltak, blant annet en tredobling av CO₂-avgiften fordi den som forurenser må betale for at folk endrer atferd. Vi vil utvikle klimavennlig teknologi som kan fange og lagre CO₂, videreføre fordelene for elbiler og ha en storstilt bygging av ladestasjoner i hele landet.

Tiltakene har vi fått H og KrF med på ved å ta ansvar og samarbeide i regjering. Klimatiltakene endrer Norge hver dag til et mer klimavennlig samfunn.

Derfor går vi også til valg på fortsatt samarbeid i regjering. Det er bare gjennom tett samarbeid nasjonalt og internasjonalt at vi kan ha håp om å nå klimamålene. Ultimatum er umulig. Bedre er alltid mulig.

Sjur Skjævesland, fylkesleder i Innlandet Venstre