Gå til sidens hovedinnhold

Bare samarbeid kan redde klimaet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Den siste rapporten fra FNs klimapanel har sendt sjokkbølger gjennom det norske folk, og oppslutningen om klimapartiene, inkludert Venstre, øker.

For å få gjennomslag for enda sterkere klimatiltak er det nødvendig at partiene som prioriterer klima får økt støtte. Dette hjelper likevel lite hvis man ikke greier å samarbeide med andre.

MDG velger i praksis å stå utenfor innflytelse i regjering ved å stille ultimatum om framtidig oljeleting. Vil det føre til kutt i utslipp? Neppe.

Venstre er enig med MDG i målsettingen om å avslutte leting etter mer olje, men velger en annen vei. Gjennom samarbeid i regjering har vi fått vernet en rekke havområder mot oljevirksomhet og fått trukket «iskanten» sørover og bort fra de mest sårbare områdene. Vi gjennomfører en vellykket el-bilpolitikk. og klimautslippene i Norge har gått ned 5 år på rad.

I regjering har vi fått gjennomslag for en ambisiøs klimaplan som innen 2030 skal kutte norske klimautslipp til 50–55 % sammenlignet med 1990-nivået.

Vi går nå til valg på en rekke kraftfulle klimatiltak, blant annet en tredobling av CO₂-avgiften fordi den som forurenser må betale for at folk endrer atferd. Vi vil utvikle klimavennlig teknologi som kan fange og lagre CO₂, videreføre fordelene for elbiler og ha en storstilt bygging av ladestasjoner i hele landet.

Tiltakene har vi fått H og KrF med på ved å ta ansvar og samarbeide i regjering. Klimatiltakene endrer Norge hver dag til et mer klimavennlig samfunn.

Derfor går vi også til valg på fortsatt samarbeid i regjering. Det er bare gjennom tett samarbeid nasjonalt og internasjonalt at vi kan ha håp om å nå klimamålene. Ultimatum er umulig. Bedre er alltid mulig.

Sjur Skjævesland, fylkesleder i Innlandet Venstre