KS inviterte kommunestyret med på en diskusjon om hvordan vi rigger det beste helse- og omsorgstilbudet for våre innbyggere. Dette er en diskusjon både brukerorganisasjoner, pårørende og folk flest bør ta del i, da det direkte eller indirekte berører oss alle.

Mange av oss tror pleiebehovet kommer gradvis. Pleiebehovet og behovet for helseteknologi kommer ikke den dagen du ikke klarer å gå opp trappa lenger, det kommer den dagen du faller ned, og det kan komme brått på.

Derfor ønsker vi å tilby rådgivning, informasjon og lage holdningskampanjer slik at eldre mennesker på et tidligere tidspunkt i livet kan flytte til et hjem med universell utforming slik at man kan leve hjemme lenger. Dette handler ikke om å tvangsflytte noen, men å vise hvilke fordeler universell utforming gir for mennesker som ønsker å leve hjemme og klare seg selv lengst mulig. Vi tror mestring i egen hverdag gir de fleste en bedre livskvalitet.

Vi mener også vaksiner er viktig, og at de offentlige institusjonene, i større grad kan brukes for å gi informasjon og tilrettelegge for vaksineprogrammet.

Slik jeg ser det, ønsker KS oss lykke til med en diskusjon om bærekraftig helse, og det er viktig å definere bærekraftig og inkludere innbyggerne i debatten. Administrasjonen har vist en imponerende innsikt i kommunens både styrker, utviklingsområder og fremtidige behov. Sammen må vi se på rammene, mulighetene og utfordringene.

Johannes Wahl Gran, gruppeleder, MDG Lillehammer