Gå til sidens hovedinnhold

Barn må få lik mulighet til å være like mye med både mor og far

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Barn har rett til begge sine foreldre. I dag opplever ofte far at likestilling er fraværende etter samlivsbrudd. Foreldrene må derfor ved samlivsbrudd likestilles i sine plikter og rettigheter. Det innebærer at barn må få lik mulighet til å være like mye sammen med begge sine foreldre. Utgangspunktet ved samlivsbrudd må være en likedeling med 50/50 samvær, også ved avgjørelser i retten. Det er viktig å likestille foreldrene som omsorgspersoner, også etter skilsmisse. Barn må få lik mulighet til å være like mye med både mor og far. Det burde egentlig være en selvfølge men er dessverre ikke det i Norge i dag.

Barneloven skal nå revideres og forhåpentligvis moderniseres. Den ligger nå til behandling hos Regjeringen og sendes over til Stortinget for endelig behandling til høsten. Dagens barnelov, som legger opp til at en av foreldrene skal vinne både økonomisk og vinne samvær med barna, er konfliktskapende. Derfor må Barneloven endres, slik at den blir konflikt dempende og ikke konflikt skapende.

Det er det ingen logikk i at rettsapparatet skal velge en av foreldrene som barna skal bo hos. Om det ikke er rus, vold eller sexuelle overgrep i forholdet, dvs unntak, så bør det generelle utgangspunktet i Barneloven være at samvær skal deles 50/50. Ved å få barnefordelingssakene ut og bort fra rettsalene, vil vi også frigjøre tid og kapasitet til at rettsapparatet kan ta seg av kriminalsaker og andre konflikter og ikke en kamp om barn. Egentlig er det jo helt absurd at barn ufrivillig dras inn i rettsak og blir direkte eller indirekte tvunget til å ta stilling til om de vil bo hos mor eller far. FrP sitt mål med en ny Barnelov er sørge for at vi har et lovverk som ikke bidrar til at vi får barnefordelingssakene inn i rettslokalene. De eneste som tjener på det er advokatene, mens en av foreldrene, vanligvis far, og barna taper.

Utgangspunktet ved en skilsmisse må være at barna skal kunne fortsette å bo i sitt kjente nærmiljø hvor de er etablert med familie, venner, barnehage og skole. Om en av foreldrene velger å flytte etter en skilsmisse, er det selvfølgelig opp til den enkelte å avgjøre det. Men det skal ikke være noen automatikk i at den som flytter får ta med seg barnet eller barna på flyttelasset. Det må som hovedregel være enighet mellom begge foreldrene, dersom barn skal flyttes ut av sitt kjente og trygge nærmiljø. Flytting med barn i Norge må likestilles med flytting av barn ut av Norge og begge foreldrene må samtykke om den ene ønsker å flytte bort med barnet eller barna.

Tor Andre Johnsen, stortingsrepresentant, FrP