Depresjoner, selvskading og spiseforstyrrelser rammer stadig yngre barn. Barne- og ungdomspsykiatrien i Innlandet forteller at de får inn barn helt ned i 11-års alderen med alvorlig psykisk sykdom. Tilstander som vanligvis rammer eldre ungdommer. Avdelingsledelsen er svært bekymret. Det bør vi alle være.

Det haster med å finne ut av hvorfor flere barn og ungdom trenger hjelp. Statens undersøkelseskommisjon for Helse- og omsorgstjenesten, kaller det de nå ser for en «pandemi-bølge av psykiske problemer blant barn og unge». Hjemmeskole, avlyste fritidsarrangementer og mindre sosial kontakt kan være en årsak. Trolig er forklaringen mer sammensatt enn som så. Sosiale medier gir dagens barn og unge flere kanaler hvor de kan sammenligne seg med andre. Det er lett å føle seg utenfor eller ikke bra nok.

Sårbare barn og ungdom er prisgitt at vi voksne klarer å hjelpe dem

Riksrevisjonen refser den lange ventetiden og manglende behandlingstilbud for ungdom med psykiske problemer og rusproblemer i mange kommuner. De beskriver situasjonen som alvorlig i en rapport som ble lagt fram for en måned siden. Riksrevisjonen anbefaler at departementet vurderer hvordan statlige myndigheter kan støtte kommunene i oppbyggingen av psykiske helsetjenester, ettersom kommunene har fått overført en større del av ansvaret. Departementet blir også bedt om å følge opp de regionale helseforetakene mer grundig.

Da helseministeren var i opposisjon lovet han at somatikken og psykisk helsehjelp skulle likestilles. Rapporten slår fast at det har ingen av de regionale helseforetakene greid.

Det er nødvendig med store grep og de må tas raskt. Får ikke barn og ungdom hjelp, vil konsekvensene for samfunnet på sikt bli store. Men først og fremst handler dette om ulike enkeltskjebner som trenger hjelp her og nå. Sårbare barn og ungdom som er prisgitt at vi voksne klarer å hjelpe dem.