– Endelig kan vi gjøre det vi vil i friminuttene igjen, sier en grunnskoleelev på Lillehammer. Barn og unge har endelig fått en friere skolehverdag etter annerledes og tøft år. Selv om barn ikke nødvendigvis blir så syke, har tiltakene rammet hardt.

Derfor ønsker ikke regjeringen å innføre nye tiltak rettet mot barn og unge for å få bukt med dagens store smitteutbrudd. For smitten skyter i været blant de unge. Skoler i Oslo opplever store utbrudd, og i Vågå måtte to skoler og SFO denne uka stenge på grunn av et smitteutbrudd. Vi vet av erfaring at brått kan det igjen komme store utbrudd, også i våre kommuner.

Det er ny smitterekord i landet. Det øker igjen presset på kommunene. Kommuner med mye smitte har varslet at de ikke klarer å teste og spore som tidligere, fordi de smittede har mange nærkontakter. Det er en konsekvens av at vi lever mer som før.

Vaksiner deg og hold avstand

Både barn og voksne trenger økt sosial kontakt, men det kan også ramme dem som trenger det mest. Det er uheldig dersom smitteutbrudd fører til at ansatte i skolehelsetjenesten og hjemmehjelpstjenestene må tas ut av ordinært arbeid, for å spore smitte. Det er uheldig dersom sykehusene på nytt må utsette behandlinger.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ga fredag alle kommuner beskjed om å prioritere vaksinering fremfor sporing. Nå har kommuner, skoler og sykehus i vår region muligheten til å forberede seg best mulig. Men det hjelper ikke stort dersom folk flest gir blaffen. Mange kommuner sliter med å få tak i folk som skal vaksineres. Myndighetene kalles dagens smitteøkning som alvorlig. Det viktigste vi kan gjøre nå er å minne oss selv på at enmeteren gjelder fremdeles.