Guttene gjør det bra i lesing

Guttene i Oppland gjør fremskritt i lesing.

Guttene i Oppland gjør fremskritt i lesing. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Rundt 2000 elever på 8. trinn i Oppland gjennomførte i høst nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Særlig i lesing går resultatene i riktig retning.

DEL

For fylket sett under ett er det små endringer i prestasjonene fra 2017 til 2018, konkluderer Fylkesmannen i Oppland.

Ikke så bra i engelsk

Resultatene viser at Oppland, som tidligere år, har en høyere andel elever på de to laveste mestringsnivåene, sammenliknet med landet for øvrig. Det er fem mestringsnivåer på 8. trinn, og det er i engelsk at Oppland ligger lengst unna det nasjonale gjennomsnittet.

Forskjellen er minst i lesing. – Samtidig ser vi at andelen elever på de laveste mestringsnivåene har vært synkende over flere år, og da spesielt i lesing. Det er i første rekke bedre resultater blant guttene som bidrar til denne utviklingen, opplyser Fylkesmannen.

Gi skolen kunnskap

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Nasjonale prøver er gjennomført også på 9. trinn, med de samme prøvene i lesing og regning som på 8. trinn.

Artikkeltags