Gå til sidens hovedinnhold

Barn trenger muligheter nær seg

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Øystein «Pølsa» Pettersen vil bygge nærmiljøanlegg for barn og ungdom i hele Lillehammer kommune i Røyslimoen. Pågangsmotet og viljen er stor. Slike initiativ trenger vi mere av. Anlegg nær der barn bor og ferdes i sin hverdag har uvurderlig verdi. Det skal være enkelt å være fysisk aktiv som barn. Å skape gode vaner tidlig har stor effekt.

Bare hver fjerde opplending er så fysisk aktiv som Helsediektoratet anbefaler. Andelen overvektige her er høyere enn ellers i landet. Å skape gode vaner tidlig er foreldrenes ansvar, men også samfunnet rundt. Når lysløyper legges ned der barn og unge bor og det i stedet bygges flotte løyper og anlegg for de mer profesjonelle, går noe tapt. Barna mister muligheten til å delta på aktiviteter uten at det krever mye.

Hverdagen er allerede full av organiserte aktiviteter som de voksne må kjøre barna til, og hvor de voksne bestemmer hva barna skal gjøre. Barnas evne til å aktivisere seg selv svinner hen. Barn som ikke har foreldre som kan betale transport og kostbart utstyr, må bli hjemme.

Det finnes mange muligheter lokalt. Av og til handler det kun om å se de, om å ville nok, og om tilstrekkelig støtte

Nærmiljøanlegg er en motvekt mot de av dagens aktiviteter som krever både mye organisering og penger. Slike anlegg skal bygges nettopp for å fremme egenorganisert fysisk aktivitet.

«Pølsa» ønsker å bygge et anlegg til 16 millioner kroner. Han håper på støtte både fra kommunen, fylkeskommunen og næringslivet. All ære til initiativtakerne! Dersom drømmen ikke helt lar seg realisere, så er enhver utvikling en gevinst for både og unge i Lillehammer og samfunnet rundt.

Barn trenger ikke det dyreste og flotteste anlegget for at vennskapsbånd og gode vaner skal utvikles, eller for at spontaniteten i fysisk lek skal blomstre.