Er det klokt og riktig at barn, unge, familier og lærere plasseres i førstelinjen i krigen mot koronaviruset når smitte kan unngås? Uklare veiledere fra Utdanningsdirektoratet og FHI skaper ekstra smittepress. Styres nedstenging av barnehager og skoler etter økonomiske incentiver?

Nedstenging av barnehager og skoler er siste skanse for politikere som styrer etter økonomiske incentiver. I alle utbrudd er nedstenging av skoler og barnehager det nestsiste verktøy i verktøykassa før full nedstenging Det er «et verktøy som må tas ut av verktøykassa», sier Guri Melby som uansett smittepress vil holde skoler og barnehager åpne! Men- er det klokt og riktig at barn, unge, småbarnsfamilier og lærere stadig plasseres i førstelinjen i krigen mot Coronaviruset når smitte kan unngås?

Hittil i år har skoler og barnehager stått for nesten en fjerdedel (23%) av tilfellene i Oslo. Barn og unge utsettes daglig for smitte med manglende verneutstyr som munnbind i ofte trange og dårlig ventilerte skolelokaler og i store «kohorter» på opptil 25-30 elever som mikses med andre kohorter sammen med sine engstelige og av og til syke lærere (Aftenposten 11.3.21). Dette er en risikosport. Det er ikke akseptabelt at elever, lærere og familier blir utsatt for smitte i større grad enn andre.

Uklare veiledere fra Utdanningsdirektoratet og FHI skaper ekstra forvirring. Veiledere inneholder ikke kriterier og definisjoner for «rødt og gult nivå», «høyt smittenivå i kommuner» og «forholdsmessighet». Grad av smittepress er udefinert. Tiltaksvurdering gir ingen konkrete råd om smittevern eller om innføring av «rødt nivå». Sentrale tiltak som råd om daglig kontroll og renhold, smitteoppsporing, bruk av munnbind, kohort-størrelser, areal per person, avstand mellom personer og tometersregel mangler. Og fremdeles blir bruk av albuekroken anbefalt ved hostehygiene!

FHI skriver (4.1.21) at rødt nivå i «barneskoler og barnehager i kommuner med høyt smittenivå» vurderes som «mindre grupper/kohorter og større krav til avstand, samt at man skal begrense eller unngå at ansatte veksler mellom grupper.» Det står ikke noe om smitteutsatte lærere og familier som ofte blir smittet ved utbrudd (Gold, MMWR 22.2.21). Også med hensyn til smittevern for barn, unge og lærere er Norge i utakt med mesteparten av verden. Gode rutiner er lagt ut fra CDC som tar høyde for et bedre smittevern for barn, unge og lærere/ansatte.

Industri og næring skjermes med økonomiske pakkeløsninger, mens barn og ungdom utsettes for smitte inntil det blir mange nok smittet slik at skolen må stenges likevel. Barn, unge og deres lærere utsettes for trafikklys-gule- og røde og nedsmittede skoler og barnehager. Dette fordi kunnskapsministeren våren 2020 hevdet at «barn er trygge, blir ikke smittet og fører ikke smitten videre», tilpasset regjeringens ønske om å holde «økonomien gående». Men viruset gjorde som de fleste virus gjør; spre seg fort og heftig, og ved god fart i befolkningen øker mutasjonene.

Industri, produksjon og økonomi synes å gå foran å beskytte barn og ungdom. Fri og grenseløs ferdsel for viruset og dets mutanter, arbeidsinnvandring og dagpendlere fra mørkerøde land, handel, vandel og annen næring går fremdeles foran barn og unge i vårt søkkrike land.

Nå må store ressurser settes inn mot smitten i skoler og barnehager. Det inkluderer oppgradering av hele skolesystemet med bygg, areal og ventilasjonsforhold. Mindre klasseenheter (helst under 15 elever), minst to meter mellom hver elev, brede korridorer, god hygiene og godt sanitæranlegg fremmer smittevernet. Klassebundet og nok lærerpersonell hindrer miksing av smitte mellom klasser. Ved smittepress må det bli pålegg om bruk av munnbind og testing, oppsporing, karantene/isolasjon i 14 dager, og etterkontroll av lærere og elever til viruset er helt borte. Dette er ikke godt nok gjennomført til nå.

Gode beredskapsplaner for nye utbrudd må etableres etter føre-var-prinsippet, ikke vente-og-se, med umiddelbar lokal nedstengning og andre kraftige straks reaksjoner (kfr. WHO). Barn, unge, lærere og familier har tålmodig og oppofrende vært utsatt for smitte og sykdom på flere måter under koronapandemien. Nå er det på tide at de skjermes for smitte!

Bjørg Marit Andersen, Lom, professor dr. med