Barn, unge og familier utsettes unødig for smitte ved manglende vern mot luftsmitte. Myndighetene plasserer barn og unge i front som siste verktøy i verktøykassen før nedstenging av samfunnet.

Barn og unge skal ha «minst mulig tiltaksbyrde» og målet er at skolene skal være åpne, «også under pandemien», skriver våre helsemyndigheter (Aftenposten 7.5). Samtidig beskriver de uoversiktlige forhold med «raske smitteendringer», «stadig skiftende trafikklys», og jevnt bruk av «rødt tiltaksnivå» i «kommuner med høyt smittetrykk». Dette skjer daglig – særlig i Sør-Norge.

Utbrudd ved skoler og barnehager vil alltid være «uoversiktlige» i starten, derfor viktig med proaktiv, tidlig nedstenging. Dette ble anbefalt av WHO for vel ett år siden og lønner seg med hensyn til å stoppe smitten, bla. vist i en studie av 131 land (Li, Lancet Infect Dis 2021). I Norge har lukking og åpning av norske skoler- og barnehager til dels vært kaotiske med uklare veiledere og uenighet mellom myndighetene. Stadig flere utbrudd og nedstenginger skjer nå.

At mange barn, unge og lærere blir unødig smittet (40- 50% er uten symptomer) og sprer smitten til familie og videre i samfunnet, er også vist nylig av Lessler (Science 29.4.21) og Gold (MMWR, CDC, 22.2.21). Dette er en del av «byrden» som norske myndighetene pålegger barn og unge ved manglende smitteverntiltak i skoler og barnehager – i tillegg til unødig smitte og sykdom. Ved å sette inn flere forebyggende tiltak, finnes et «dose-respons forhold» med økende smittehindrende effekt (Lessler). Aktuelle tiltak er bruk av munnbind for elever og lærer, begrenset tilgang, avstand mellom elever, ekstra areal for alle osv.

En studie ved 17 skoler i Wisconsin (Falk et al MMWR 29.1.2021) viser at når 92% av elevene og alle lærere brukte munnbind, elevene deles inn i mindre grupper, 2-metersregelen blir fulgt og fullverdig karantene gjennomføres, reduseres skolesmitten til: 0/674 ansatte og 7/4876 elever i en periode på 13 uker, til tross for stort smittepress i samfunnet.

Myndighetenes politikk plasserer barn og unge i front som siste verktøy i verktøykassen før nedstenging av samfunnet. Dette for å «holde samfunnet åpent». Undervisningsministeren hevdet i fjor vår at «barn er trygge, ikke smittet og bærer ikke smitten videre». Dette var ikke sant. I høst sa den ufaglærte ministeren at stenging av skoler og barnehager er «et verktøy som må tas ut av verktøykassen», og selv med høy smitterate ønsker hun politisk fortsatt å holde skoler og barnehager åpne. Men det blir stadig større enighet om at barn og unge kan knyttes til stor smittespredning.

Skoler, barnehager og universitet blir ikke skjermet. Mens norsk industri, handel, turisme og andre næringer blir skjermet med store økonomiske pakkeløsninger, er barn, unge, ansatte og andre stadig utsatt for luftsmitte (CDC) i ofte nedslitte, overbefolkede og dårlig ventilerte skoler og barnehager. Ingen større ressurser er satt inn i oppgradering av skolesystemet med behov for ansatte, bygg, areal, ventilasjon og sanitære forhold.

Undervisningsdirektoratets veileder viser at trafikklysene stort sett er like. Veilederen mangler definert tall-indikator for grønt, gult og rødt nivå (smittepress) i en kommune, landsdel eller nasjonalt. CDC bruker definerte indikatorer eller terskler for de forskjellige risikofargene. Det er ikke pålegg om munnbind/maske i gult eller rødt nivå og ikke noen 2-metersregel mellom elevpultene, og heller ikke for lærere.

De rent forebyggende tiltak på «grønt» nivå- mangler også, som mindre klasseenheter, flere lærere, to meter mellom hver elev i klasserommet, og bruk av munnbind/maske for elever, lærere og annet personell. Det er ikke noe system for klassebundne og nok lærere som kan forhindre spredning av infeksjon mellom klassene. Utdanningsdirektoratet skriver i sin veiledning oppdatert 2 mars 2021: «Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.»

Nå går vi mot en sesong med gjenåpning av samfunnet og med enda farligere virusvarianter som den indiske. Risikoen øker når myndighetene ikke tar hensyn til luftsmitte og reverserer «god avstand» fra mer enn «to meter til en meter» og ikke anbefaler bruk av munnbind.

Problemer ved smitte blant barn og unge er alvorlige langtidseffekter. Dette beskrives nå som økende problem i USA, muligens tilknyttet nye varianter. Tilfeller blant barn og ungdom begynner å overgå 65-åringer og eldre. “The big concern is that we’ve left a whole population of children unprotected,” sier Adrienne Randolph, en lege ved Boston Children’s Hospital som leder CDC-tilknyttet forskning på området.

Barn, unge, familier og lærere må ikke lenger plasseres ubeskyttet i frontlinjen av krigen mot Coronaviruset. Smitterisikoen reduseres kraftig ved å ta i bruk gode, gjennomprøvde smitteverntiltak. Myndighetenes mistillit til smitteverntiltak som munnbind/masker og avstand (2 meter eller mer) kan ha redusert effekten av andre, mer inngripende smittetiltak i løpet av siste året.

Smittevern må nå oppgraderes til en god nok standard som inkluderer luftsmitte: Dette for å få en bedre beskyttende effekt mot viruset. Fortsatt bruk av feilaktige smittevernråd vil kunne skape ytterligere smittepress i samfunnet sammen med nye virusvarianter og lavere vaksineeffekt. Dette kan særlig gå ut over barn og unge og føre til nye smittetopper!

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med.