Det er en rystende melding norsk presse formidler 26 juni, hvor det blant annet heter: « Fortsatt blir ett av fem barn lugget, klappet, ristet og slått!».

Både jenter og gutter opplever vold fra foreldrene, heter det.

Om lag en av fem barn opplever vold fysisk. Forekomsten av mer alvorlig fysisk vold er betydelig lavere, men ser ut til å være stabil over tid. Om lag ett av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold fra foreldrene i oppveksten, har forskerne funnet ut,

At barna opplever alvorlig fysisk vold fører til alvorlige fysiske skader. Mellom 10 og 20 prosent av jentene har opplevd seksuelle overgrep fra fylte 18 år. Men vi vet at både gutter og jenter utsettes for seksuelle overgrep fra 4–5 års alderen. Fysiske overgrep kan gjøre vondt verre, men verst er de seksuelle overgrepene. De kan vare livet ut, om de er alvorlige nok, og det er de fleste.

Det er ganske ille at barn og unge utsettes for de ulike overgrep, og spesielt ille er det når en av foreldrene står bak overgrepet! Hvordan kan slikt skje?

Jeg ble utsatt for seksuelle overgrep fra jeg var ni år til jeg var nitten år. Det var en ti års sorg som varer livet ut!