F
O Innlandets årsmøte krevde en evakuering av enslige mindreårige og barnefamiliene fra Moria-leiren i Hellas. Vi krevde at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket. Vi krevde at Norge tar aktivt initiativ til å finne en løsning på hvordan barnefamilier og enslige mindreårige kan evakueres fra flyktningeleiren Moria.

Norge har fremdeles ikke tatt noen skritt for at dette skal skje, men regjeringen har signalisert at det må være via en felles europeisk ordning. Justisminister Monica Mæland har sagt at Norge vil hente barn fra leirene i Hellas, såfremt minimum 8-10 andre land gjør det samme. I dag er det 11 land som har sagt ja til å være med på en relokalisering. Likevel uttaler justisministeren at det ikke er nok; de nevnte land må også hente barn fra Moria og andre greske øyer før Norge gjør noe. Dette framstår som svært passivt.

FO Innlandet retter nå en sterk appell til fylkespartiene i Innlandet, samt stortingspolitikerne i fylket om å gjøre det de kan for å påvirke regjeringen til handling.

Handling fordi;

- allerede traumatiserte barn opplever nye traumer

- de lever trangt. Hver familie har 4 kvadratmeter

- de lever under uhygieniske og kummerlige forhold

- det er stor risiko for Corona-smitte

- det kommer en ny kald vinter

I Moria-leiren bor det 6007 barn og totalt nesten 20.000 flyktninger. Leiren er ikke laget for mer enn 3000 mennesker.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er også svært kritisk til at Norge venter på at andre land skal hente barn først fra leirene. Om alle land har en slik avventende tilnærming, vil hjelpen gå alt for sakte.

Norge har kapasitet. Og Norge bør ha vilje til å ta sitt etiske ansvar.

Åse-Kari Kobbersletten, nestleder
Olav Neerland, leder
Fellesorganisasjonen, Innlandet