Det vises til oppslag i GD den 25.11.2020. Regjeringen har forslått å kutte pensjonstilskuddet fra kommuner til private barnehager fra 13 til 11 % for 2021. Dette forslaget til endring har skapt overskrifter om at barnehager kan gå konkurs. Det har skapt bekymring hos mange foreldre – hva med barna om barnehagen blir borte?

Problemet har i utgangspunktet oppstått fordi eierne i private barnehagene ikke har latt tilskuddet i sin helhet komme ansatte til gode slik det forutsettes, men har forsynt seg av tilskuddet i sine budsjetter – antakelige i den hensikt å øke utbytte.

EØS-loven pålegger det offentlige å likestille private og offentlige tjenestetilbydere. Den gangen forskriften ble utarbeidet lå snittet på de kommunale pensjonsavtalene på 13 % på arbeidsgiverandel, og 2 % hos arbeidstakeren.

Innføringen av pensjonsreformen (2011) påla arbeidsgivere å betale minst 2 % av den ansattes inntekt til en obligatorisk pensjonsordning. Det har eierne i de private barnehagene gjort fram til 2019. På denne måten har de private barnehageeierne urettmessig forsynt seg med 11 % av kommunens tilskudd i nevnte periode.

I 2019 ble det inngått en avtale mellom Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet og Private barnehagers landsforbund (PBL) om en ny pensjonsordning. Den et innebærer at arbeidsgiver betaler 4 %, mens arbeidstaker betaler 3 % av pensjonssparingen. De fikk samtidig en intensjonsavtale om at arbeidsgiver skal øke andelen til 5 % på sikt. Fremdeles beholder de private eierne 9 % av det kommunale tilskuddet med den nye avtalen.

Hva betyr det i kroner om tilskuddet settes ned fra 13 til 11 %?

Eksempel; Grovt regnet utgjør pensjonstilskuddet fra kommunen ca. 60 000 kroner pr. ansatt pr. år. Dersom flertallet på Stortinget vedtar å senke tilskuddet fra 13 til 11 %, endres tilskuddet grovt regnet til ca. 52 000 kroner pr. ansatt. Dersom en privat barnehage har 10 ansatte, så utgjør dette ca. 80 000 kroner mindre tilskudd pr. år.

Jeg har vanskelig for å tro at 80 000 kroner i nedgang i pensjonstilskudd – og som egentlig de ansatte skulle ha hatt – medfører konkurser i det omfanget det påstås at private barnehager vil gjøre – tatt i betraktning den utbyttepolitikken mange av eierne tar. Til sammenligning ligger det an til at sektorene i kommunene (kommunale barnehager) får et kutt på 8 % neste år i Lillehammer kommune i sine budsjetter.

Problemet er Erna Solberg-regjeringenes skjeve og urettferdige skatte- og avgiftspolitikk, som medfører svekkede offentlige inntekter, og dermed mangel på en politikk som gagner samfunnsfellesskapet. Det får barna i både private og offentlige barnehager merke i 2021.

Jørund Hassel, Lillehammer