Barnehagestrid i Sel: – Vi må erkjenne at ingen av disse alternativene er egnet

– Og det vil jeg ha protokollført, sier Terje Jonny Sveen (Ap).