I sak i GD torsdag ble det antydet at tjenesten skal være oppe å gå fra nyttår, men dette er neppe realistisk, ifølge kommunalsjefen.

- Det er viktig å presisere at det er enighet mellom kommunene om at det er Sel som er vertskommune med administrasjonssted på Otta. Der er nå prosess i forhold til å finne gode løsninger for tilgjengelighet for brukerne i de øvrige kommunene, sier Ramsøy.

Det legges nå opp til politisk behandling og godkjenning i alle fire kommuner som er involvert.

Beredskapsvakten innen barnevernet derimot, som gjelder alle kommuner i norddalen, skal være klar til nyttår