Barnevernet: – Alle må ha et blikk for unger som har det vanskelig under korona-pandemien

Barnevernssjef i Lillehammer, Inger Jevne, ber folk ha et ekstra blikk slik at barn som nå har det ekstra vanskelig hjemme, blir fanget opp.

Barnevernssjef i Lillehammer, Inger Jevne, ber folk ha et ekstra blikk slik at barn som nå har det ekstra vanskelig hjemme, blir fanget opp. Foto:

– Vi er i full jobb, men det er ikke lenger like enkelt å fange opp barn som har det vanskelig. Alle må derfor ha et ekstra blikk for dem som trenger noen, sier Inger Jevne, leder for barnevernet i Lillehammer kommune.

DEL

– Det er nemlig vår store bekymring i denne tiden, at vi ikke skal greie å fange opp barna som trenger oss, fordi de ikke så lett blir sett. Skoler og barnehager er jo stengt, forklarer hun.

– Hva med dem dere har oversikt over og allerede har tiltak overfor?

– Unger med tiltak fra barnevernet, får samme tilbud som barn av helsearbeidere og annet nøkkelpersonell. Vi har gått gjennom samtlige av sakene vi har fra før og sett på hvem vi mener ikke har det godt nok hjemme og derfor behøver et dagtilbud. Disse får mulighet til å benytte tilbudet som nå gis i skoler og barnehager.

– Hvor mange er det snakk om?

– Så langt ca. 30. Saksbehandlerne våre har hjemmekontor og arbeider med tilrettelegging og kontakt med foresatte. Det er selvsagt utfordrende når så å si all kontakt skjer over telefon. På grunn av smittefaren kan vi ikke dra ut på hjemmebesøk. Samtidig er det fordeler at våre folk har hjemmekontor, fordi det medfører mindre smittefare internt i barnevernet. Vi trenger nemlig alle ansatte i jobb. Så langt er vi fullt operative både på akuttberedskap og saksbehandling, sier Jevne.

Opptil 11 på hver skole

Tilbudet som gis til barn av helsepersonell og dem barnevernet mener trenger et dagtilbud, foregår på samtlige sju barneskoler i Lillehammer.

Skolesjef Trond Johnsen forteller de så langt har hatt fra 0 til 11 barn på hver av skolene.

– Vi hadde akkurat oppsummering, og da var antallet 32 på barnetrinnet og 3 på ungdomstrinnet. Det kan ikke være for mange på hver skole. På grunn av smittefaren må vi være restriktive. Daglig har jeg telefonmøte med rektorene for å oppdatere status og drøfte eventuelle forbedringer.

Ifølge Johnsen følger skolene myndighetenes retningslinjer for hygiene og anbefalinger for barns og voksnes kontakt med hverandre. Dessuten er det iverksatt ekstraordinært renhold i områdene der de oppholder seg.

– Alle har med seg egen mat. Foresatte får ikke komme inn i lokalene. De må ringe når de ankommer, og barna leveres og hentes dermed ute, ferdig påkledd, sier skolesjefen.

132 har tilbud i barnehagene

Barnehagesjef Marianne Slåen Bruket opplyser at i alt 132 barn er registrert for tilbud i kommunens barnehager fordi deres foresatte har status som nøkkelpersonell under korona-pandemien, eller at barn som har det vanskelig hjemme, har et trygt sted å være på dagene.

Barnehagesjef Marianne Slåen Bruket forteller at 132 barn i Lillehammer i dag har tilbud i de offisielt stengte barnehagene.

Barnehagesjef Marianne Slåen Bruket forteller at 132 barn i Lillehammer i dag har tilbud i de offisielt stengte barnehagene. Foto:

– I snitt bruker 68 unger barnehagen hver dag. 21 av 28 barnehager har vært åpne, men nå åpner vi ytterligere 2. sier hun.

En av grunnene til at så mange barnehager trengs, er at det ikke skal være tett mellom barna, og ikke for mange vokste og barn i hver barnehage.

– Ungene er mest mulig utendørs. Der kan de være spredt på et større område. Vi følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og det offentlige vedrørende rutiner, hygiene, renhold osv.

Hun roser de ansatte i barnehagene og kaller dem hverdagshelter.

– Dagen etter at det ble bestemt å holde barnehager og skoler stengt, hadde personalet sørget for at alt var rigget for den spesielle situasjonen og behovet som var oppstått. Selv om barnehagene ikke kan drives som normalt, men må følge restriksjonene, legger de ansatte rette for at unger som trenger et sted å være, får gode dager, sier Marianne Slåen Bruket.

Artikkeltags