Be­rit So­fie (36) vil fort­set­te med hjem­me­un­der­vis­ning: – Barna mine skal ikke bru­kes som for­søks­ka­ni­ner

På tirs­dag denne uken ble det ved­tatt at bar­ne­sko­ler åp­ner for 1.–4. trinn fra 27. ap­ril. Be­rit So­fie Røn­nin­gen (36) fra Gausdal kom­mer likevel ikke til å sen­de bar­na sine til­ba­ke til sko­len.