Heldigvis møter barna i Lillehammer gode skoler. Skoletiden er den tiden som kanskje definerer oss mest. Her får vi oss venner, kjærester, vi opplever glede, men også sorg i ulik grad. Vi må sikre at hele skoledagen er den beste for hver enkelt elev. Mye har blitt gjort de siste årene for ytterligere å bedre kvaliteten i Lillehammerskolen, som at over hundre lærere har tatt etterutdanning, et nytt prosjekt med pedagoger som følger barn over fra barnehagen til skolen er igangsatt, og det bygges to nye skoler for å gi de beste rammene for læring.

Det neste løftet i skolen mener vi må gjøres i SFO. SFO er et tilbud til de fra 1.-4. klasse før og etter skoletid. De aller fleste 1. og 2. klassingene bruker SFO, og en del i 3. og 4. klasse. Det innebærer at barna er på SFO en stund før skolen begynner, og rundt 1-3 timer etter at skolen er ferdig. I realiteten betyr det at barna tilbringer opptil halvparten av ‘skoledagen’ på SFO.

I dag er ordninga dessverre ikke god nok. SFO skal være en arena for fysiske og kulturelle aktiviteter, lek, sosial læring og læringsstøttene aktiviteter. Mange opplever ikke SFO slik. Flere velger å ta barna ut fra SFO, og noen betaler 1-4 000 kroner for aktivitetsskole i stedet. Det skaper store ulikheter. Heldigvis har vi mange dyktige og snille SFO- ansatte som hver dag utgjør en forskjell for barna med de få ressursene de får, men rammene er ikke gode nok.

Vi må derfor arbeide for en helhetlig skoledag, inkludert SFO, som står seg bedre i vår tid. Vi må få bedre og flere aktiviteter inn i SFO. Lillehammer Arbeiderparti ønsker derfor å starte et samarbeid med frivillige lag og foreninger for å øke kvaliteten på SFO framover. I tillegg vil vi øke kompetansen til de ansatte i SFO. Flere aktiviteter til barna og dyktige fagfolk gir mer trivsel og trygghet – akkurat det både barn og foreldre trenger i den første tida på skole og SFO. Vi må gjøre alt vi kan for å få trygge barn fra dag én.

Det pågår også en debatt om at fritidsaktiviteter er for dyrt og en del barn får ikke deltatt på aktiviteter. Flere og bedre aktiviteter i SFO kan bidra til at flere får mulighet til å delta i det sosiale og til å prøve aktiviteter foreldrene deres ikke nødvendigvis har råd eller tid til å følge opp. SFO vil kunne bli en enda tydeligere inkluderingsarena for barna.

Samtidig som vi vil gjøre dette, er det viktig at alle har råd til å bruke SFO. SFO er et sted der de fleste barn møtes, og vi må legge til rette slik at ingen blir ekskludert fra fellesskapet. Lillehammer Arbeiderparti vil derfor holde prisene nede, med mål om heldagsskole.

Vi tror bedre og flere aktiviteter i SFO kan bidra til å redusere ulikheten mellom barn og gi flere mulighet til å delta, og i tillegg bidra til at kabalen hjemme går bedre opp. Det er god Arbeiderparti-politikk.