Bedriften satser mange millioner på framtida: Dette er målet

Nylig rullet det to nye vogntog inn på gårdsplassen. Snart flytter bedriften inn i flunkende ny terminal vest for Otta. Gudbrandsdal Frakt AS (GDF) investerer mange millioner for framtida.