Gå til sidens hovedinnhold

Bedriftene som bærer Norge

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Små og mellomstore bedrifter er svært viktige for velferdssamfunnet vårt. Disse bedriftene står for nesten halvparten av den årlige verdiskapningen i Norge. Det er enorme verdier. De skaper store lokale ringvirkninger, fordi de leverer viktige tjenester til store bedrifter, sikrer levedyktige lokalsamfunn og er med på å skape nye jobber.

For å opprettholde den norske velferdssamfunnet, må det fremover skapes 18.500 nye arbeidsplasser hvert eneste år. Det er arbeidsplassene i privat sektor som bærer de offentlige arbeidsplassene. Verdiene må skapes slik at sykepleiere, brannmenn og politi kan fortsette å gjøre den fantastiske jobben de gjør og få utbetalt lønn.

Dette er et satsingsområde for Fremskrittspartiet. Det er viktig å se hvor skoen trykker, og hvordan vi kan fjerne hindringer som ligger i veien for å starte opp nye bedrifter og for å utvide de som allerede eksisterer. For tallene tyder på at det er for krevende per i dag. 500 000 nordmenn drømmer om å starte for seg selv. Rundt 62 000 bedrifter startes hvert år, men 50 prosent av disse faller fra det første året. 70 prosent er borte innen fem år, ifølge tall som DnB har hentet inn.

Hvorfor er det slik? Mye handler om å forberede seg godt, og finne rett produkt til rett marked. Det handler også om tilgangen til riktig kompetanse. Riktig sammensatt team kan føre en liten bedrift langt. Tilgang på kapital i en start- og utvidelsesfase kan også være krevende. Ikke minst møter mange et nesten uhåndterbart skjemavelde, og krav til regnskap og innberetninger som man ikke hadde sett for seg. Alt dette kan være faktorer som fører til at bedrifter går dukken eller at man gir opp. Vi skal heie på nye bedrifter, ikke gjøre oppstarten vanskelig for dem.

Vi politikere kan ikke gjøre noe med alt. Det er ikke vi som kommer med de gode ideene som tar Norge videre. Vi kan ikke gjøre grovarbeidet. Det vi kan gjøre er å se på om det er byråkrati som kan forenkles, om det er skjema og krav som kan fjernes eller gjøres mindre omfattende, og om vi kan lage finansieringsordninger som gir lettere tilgang på kapital.

Denne våren har jeg fått besøke flere små- og mellomstore bedrifter forskjellige steder i landet. Utover sommeren og høsten har jeg ambisjoner om å besøke enda flere, og særlig vil jeg legge vekt på å besøke bedrifter i Innlandet. Innlandet har mange bedrifter som kan tjene som forbilder for mindre bedrifter. Hunton, Moelv og ikke minst Nammo og de andre i industriparken på Raufoss er spydspisser.

Foran høstens kommunevalg er det viktig å stille seg spørsmålet om hvilke partier som vil gi best uttelling for små og mellomstore bedrifter. Jeg mener at alle som bryr seg om dette bør vurdere FrP. Vi er det fremste partiet for skattelette, forenklinger og avbyråkratisering. Vi tror på enkeltmenneskets kapasitet og evner, og vi heier på dem som tør å satse for seg selv. Vi mener også at for å skape velferd, må vi først skape verdier. Og verdiskapning gjøres best av private, ikke av staten.

Arbeiderpartiet har vist at de ikke kan stoles på når det gjelder verdiskapning. På landsmøtet falt Ap, gjerne kalt et statsbærende parti, Norges viktigste næring i ryggen. Uten olja hadde Norge stoppet. Tusenvis av mennesker hadde mistet jobben. Dette viser ingen omsorg og takknemlighet for dem som faktisk skaper verdiene i samfunnet.

Senterpartiet er mest opptatt av subsidier til landbruket, ikke av bedrifter som klarer å stå på egne bein. Når snakket Senterpartiet om forenklinger og skattelette sist?

Sosialistisk Venstreparti er skeptisk til alt som lukter profitt. Det er helt ok om man starter sin egen barnehage, men man må ikke få tjene penger på det!