Behold eierskapet til Eidsiva i Hedmark og Oppland

EIERSKAP: Gjennom sammenslåingen av Eidsiva og Hafslund svekkes sjølråderetten i Hedmark og Oppland. Vi flytter makt over utviklinga av regionen vår til Oslo, skriver Sp-representanter i Hedmark.

EIERSKAP: Gjennom sammenslåingen av Eidsiva og Hafslund svekkes sjølråderetten i Hedmark og Oppland. Vi flytter makt over utviklinga av regionen vår til Oslo, skriver Sp-representanter i Hedmark. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg 
Tirsdag 30. januar avgjør Hedmark fylkesting om Hedmark fylkeskommune vil støtte fusjon mellom Eidsiva Energi og Hafslund E-Co som er eid av Oslo kommune. Dette er en avgjørelse som kan få store langsiktige konsekvenser for utviklingen av Hedmark og Oppland. Likevel behandles saken i ekspressfart på fylkestinget.

Motforestillinger og potensielt negative konsekvenser som følge av sammenslåingen er i svært liten grad blitt redegjort for overfor fylkestinget. GD viste for kort tid siden til at saksdokumentene «er sterkt preget av selskapets egne utredninger», og vi mener fylkestinget i større grad burde sørget for en selvstendig vurdering av saken.

Framtiden til Eidsiva Energi berører enorme verdier og svært viktige strategiske interesser for Hedmark. På fylkestingssaken advares det om at Hedmark fylkeskommune må si raskt ja til sammenslåing av selskapene – «ellers går toget». Senterpartiet mener prosessen går i et uforsvarlig høyt tempo og at andre potensielle løsninger ikke er godt nok vurdert, inkludert å beholde Eidsiva slik det meget lønnsomme selskapet består i dag.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner eier over 31 prosent av dagens Eidsiva, og det kunne i fylkessammenslåingsprosessen ha vært en gylden anledning til å vurdere en strategi for å få med seg flere kraftselskaper i Hedmark og Oppland inn under Eidsiva. Da ville vi fortsatt sikret at selskaper som har en nøkkelrolle i å utvikle Hedmark og Oppland forblir fullt ut styrt fra Hedmark og Oppland.

Kraftverkene har historisk vært en viktig del av samfunnsbyggingen i Norge. Det er ikke likegyldig hvem som bestemmer om og hvordan samfunnskritisk infrastruktur blir vedlikeholdt, oppgradert og utviklet.

Det hadde f.eks. neppe vært så god bredbåndsdekning i Hedmark og Oppland uten Eidsiva Bredbånd. Det gjenstår å se om det som vil bli Norges største nettselskap greier utfordringen med å gi høyere utbytte til eierne samtidig med at nettområdet i nåværende Eidsiva sikres minst like god infrastruktur som vi ellers ville ha hatt.

Gjennom sammenslåingen av Eidsiva og Hafslund svekkes sjølråderetten i Hedmark og Oppland. Vi flytter makt over utviklinga av regionen vår til Oslo. Når makt flyttes ut av regionen, kan dette på sikt gjøre at også fremtidige investeringer flyttes ut av regionen vår. I saksredegjørelsen for fylkestinget redegjøres det i liten grad for hvilke konsekvenser maktflyttingen til Oslo vil ha for framtidige investeringer i blant annet bredbånd eller bioenergi.

At Eidsiva skriver i sin egen saksredegjørelse at «det skal innenfor rammen av finansiell kapasitet og vedtatte planer fortsatt investeres i lønnsom bredbånds- og infrastrukturutbygging i Innlandet.», er lite betryggende. Dette er ikke verken en klargjørende eller forpliktende formulering.

Gjennom tilslutning til fusjonsavtalen forlater vi muligheten til selv å fullt ut styre og utvikle Eidsiva til det beste for Innlandet. Denne svekkede sjølråderetten gjør fylkestinget i bytte mot å skulle eie halvparten av strømnettverket i Oslo. Senterpartiet tror ikke dette er en god strategi verken for Eidsiva Energi eller for Hedmark og Oppland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags