Gå til sidens hovedinnhold

Behold nåværende E6 forbi Lillehammer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er i dag en sannhet at måten vi produserer mat, energi, kvitter oss med avfall og forbruker ressurser, ødelegger naturens hårfine balanse av ren luft, vann og liv. Alle arter, inkludert oss mennesker, er avhengig av naturen for å overleve.

I år skal verdens ledere skal forhandle fram FNs naturavtale som er en ny « Parisavtale» for å bevare naturen. Myndighetene må derfor i dag også ta hensyn til natur og miljø, når de lager veier. En ny E6 forbi Lillehammer med fartsgrense på 110 km/t og 4 felter er nå under utredning og debatten er mildt sagt heftig. Det siste veiforslaget fra Nye Veier innebærer tunnel ved Vingnes og Fåberg, til- og avkjøringsveier, avlastningsveier, rundkjøringer og ny bru over et vernet område som krever dispensasjon fra statsforvalteren. Alt dette må til for å spare noen få minutter! De endelige utgiftene tør jeg ikke engang tenke på!

Statsforvalteren kan bare gi dispensasjon fra vernebestemmelsene hvis veiprosjektet er av stor samfunnsmessig betydning. Det må være lov å spørre om en tidsgevinst på noen få minutter er av stor samfunnsmessig betydning. Ved å beholde nåværende E6, vil en kunne bevare forholdene i det vernede området. Noe jeg tror svært mange (også trafikanter) vil sette pris på. Trafikantene får god tid til å se Lillehammer fra veien. De kan velge om de vil ta en pause, handle litt eller bare kjøre rolig videre og tenke at det kan bli et besøk en annen gang til denne fine byen. Med en belyst tavle ved innkjøringene kan trafikantene få informasjon om at veien går inn i et fredet område og at fartsgrensen derfor må endres.

Det er en utfordring er at nåværende bru er i laveste laget. Dette må utredes. En løsning kan være å bygge en ny bru ved siden av. En annen utfordring er trafikkstøy. I forbindelse med en oppgradering av veien bør det med støyskjermer og overbygninger være mulig å få til et tilfredsstillende resultat. Kostnadene med en slik oppgradering av nåværende E6 vil sannsynligvis ble langt lavere enn det foreslåtte veiprosjekt fra Nye Veier. Det å ta hensyn til natur og miljø er i dag en moderne og fremtidsrettet handling som vil være en god reklame for byen og våre folkevalgte!

Per A. Sørensen, Lillehammer