Beitedyr setter seg fast og skades i gjerder på fjellet: Disse reglene gjelder hvis du vil sette opp gjerde rundt hytta

Nærmest hvert år blir det meldt om dyr som har satt seg fast i midlertidige strømgjerder på fjellet. Kommuneplanen tillater midlertidige strømgjerder, men må sjekkes jevnlig.