Samarbeidskomiteen mellom Arbeiderpartiet og LO i Innlandet støtter Fagforbundet og FO sin streik i tariffavtalene NHO 453 og 481, altså for ansatte ved private omsorgsbedrifter. Og vi ønsker å uttrykke vår støtte til Fagforbundet-medlemmene som er i streik ved Ringen Rehabiliteringssenter.

Vi er bekymret for at driften av stadig flere offentlige velferdsoppgaver overlates til private aktører, og ser hvordan dette skaper urimeligheter for arbeidstagerne og vanskeligheter i lønnsforhandlinger, uklare tarifforhold og svekkede arbeidsvilkår. Samarbeidskomiteen støtter de streikende og mener de kjemper en rettferdig kamp for likebehandling og like rettigheter i arbeidslivet.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen, fylkessekretær, Innlandet Arbeiderparti