Jeg leser biolog Morten Kraabøls leserbrev i GD 11.11.22 med en stor grad av forundring. For det første, i dag kl. 11:00 er det nøyaktig 104 år siden partene sluttet fred på Verdunnslettene i Frankrike. Kraabøl velger denne datoen til å helle bensin på bålet i debatten om rovdyr! For det andre; han strør om seg med lettvintheter og argumenter uten å komme med forslag til løsninger.

«En næring som tviholder på en utdatert og naturskadelig driftsform», skriver han. Å skissere en løsning på problemet, er han imidlertid ikke i stand til

.Nr. 3: Han drar frem en statistikk over antall dokumenterte rovdyrskader, som har gått ned fordi mange ikke orker å drive med matproduksjon i rovdyrrike områder, og som sammenlignes med et tall over påståtte døde sauer og lam av andre årsaker. Hvem har dokumentert og gått god for disse påståtte 85000 dyrene?

Les også

Ubegrunnet offensiv mot fredete rovdyr

Som vitenskapsmann bør Kraabøl vite at slike påstander bør kunne dokumenteres i reelle og pålitelige publikasjoner. Jeg kan ikke dokumentere mine påstander annet enn gjennom samtaler med sauebønder. Alle, og jeg kjenner en god del, uavhengig av hverandre og bosteder i Norge, sier at «normaltapet» var på mellom 0,5% til 1,5% av saueflokken før jerv, bjønn og ulv fikk sin «renessanse».

Et eksempel: En hadde mistet et lam i fjøset som følge av at ei grind hadde falt over lammet og kvalt det. Det var tapet av sau vedkommende hadde det året. Jeg velger å stole på det disse menneskene har fortalt meg, fordi det er ærlige og hardtarbeidende folk som har sin yrkesstolthet, akkurat som Kraabøl har sin! Ikke en - EN - av de jeg kjenner, er tilhenger av utryddelse av rovdyrene. Tvert i mot, alle er interesserte i et biologisk mangfold.

Nr. 4: I en bisetning raljerer Kraabøl over vedkommende som har sagt at «jervstammen i Ottadalen er ute av kontroll». Når Skjåk kan dokumentere at hele bestandmålet om fire ynglinger i gamle Oppland, foregår innenfor kommunens grenser, etterlyser jeg nok en gang dokumentasjon fra Kraabøl på det han hevder!

Vi har sett Kraabøl i GD opp gjennom årene avbildet i vadere i Lågen og andre vassdrag der han har kalt seg ferskvannsbiolog. Inntil han kan belegge sin argumentasjon med fakta, bør han kanskje holde seg til ordtaket «Skomaker bli ved din lest»? Kanskje vadere burde skiftes ut med fjellsko slik at han kan få førstehåndskunnskap fra de som er rammet. Det blir kanskje for ubehagelig å forlate et varmt og trygt kontor med fast god lønn for å oppsøke en gardbruker som ligger søvnløs om natta pga. omtanke for husdyrene sine. Gjensidig forståelse og dialog må være bedre enn bare ensidig, svulstige og udokumenterte påstander!

Jonny Gundersen, Skjåk