Gå til sidens hovedinnhold

Beredskapen holdt ikke mål - det må vi gjøre noe med

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Den norske beredskapen holdt ikke mål før pandemien rammet Norge. Koronakommisjonen fremmet sin rapport om myndighetens håndtering av pandemien 14. april. «Det er en alvorlig svikt at regjeringen ikke var forberedt da koronapandemien kom», uttalte kommisjonens leder Stener Kvinnsland da.

Regjeringen var varslet om en pandemi, men var likevel ikke forberedt. Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi. Likevel hadde Norge ikke noe lager av smittevernutstyr, og helsetjenesten hadde stor utstyrsmangel i starten av pandemien. Særlig ille var det i kommunene.

Rapporten påpeker at de ulike sektorene ikke hadde planer for hvordan man takler en krise som rammer alle sektorer parallelt. Det viser behovet for en totalberedskapskommisjon, som Senterpartiet har fremmet forslag om flere ganger.

Det manglet en plan for importsmitte da ny smittebølge kom i fjor høst, påpeker kommisjonen. Grensekontrollen var for dårlig. Kommunene har hatt en hovedrolle i håndtering av pandemien, men regjeringen får stor kritikk for å informere for seint og for å ha gitt kommunene for liten støtte i det lokale arbeidet.

Lovverket må bli rigget bedre for nye kriser. Rapporten peker på at vedtaket om nedstenging av landet i mars i fjor, kan ha skjedd i strid med grunnloven. Senterpartiet har allerede har fremmet forslag om dette i Stortinget.

Kommisjonen viser til at strategien må vurderes jevnlig, og at pandemien har vært kostbart for samfunn og mennesker. I den videre håndteringen av pandemien må man avveie byrdefordelingen i samfunnet mye grundigere. Vi bør i større grad åpne opp for å ha ulike regler og tiltak ut fra hvor smittetrykket er høyest.

Når kommisjonen samlet sett konkluderer med at Norge etter ett år med pandemien er blant landene med lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk, vises det til at i Norge har folk tillit til hverandre og til myndighetene. Det er én av faktorene som gjorde det norske samfunnet godt rustet til å møte krisen.

Koronakommisjonens konklusjoner er alvorlig. Den dokumenterer at Norge ikke var beredt da pandemien kom. Dette må føre til læring og en ny politikk for bedre beredskap i samfunnet. Senterpartiet forventer at regjeringen nå tar rapporten på alvor, og ikke bagatelliserer eller skjønnmaler de vurderingene og anbefalingene som rapporten inneholder. Den manglende beredskapen vil Senterpartiet rydde opp i.

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland Senterparti