Besøkende ødelegger prekestolen i Lom stavkyrkje: – Den er nok revet av

Turiststrømmen fører ikke bare positivt med seg. I Bergen opplever de at besøkende tar med seg trebiter fra vernede hus på Bryggen. I stavkirka i Lom har biter blitt borte fra prekestolen.