Betongen løsner i 80 meter lang bru på E6

Vegvesenet har ikke funnet årsaken til at betongen løsner i den 80 meter lange brua over Lågen i Rosten.