Bevar Nortura Otta

FORTSATT DRIFT: Vi har lagt fram et alternativ til nedleggelse av Otta, der en gjør effektiviseringsgrep på Rudshøgda basert på det volum som allerede er der, samt gjennomfører åpenbart smarte tiltak på Otta-anlegget, skriver innsenderne.

FORTSATT DRIFT: Vi har lagt fram et alternativ til nedleggelse av Otta, der en gjør effektiviseringsgrep på Rudshøgda basert på det volum som allerede er der, samt gjennomfører åpenbart smarte tiltak på Otta-anlegget, skriver innsenderne.

Av
DEL

Leserinnlegg
I møte med eiere på Otta 26. november gir Norturas administrasjon inntrykk av at initiativet «Bevar Nortura», med Gudbrandsdalens ordførere og faglagsrepresentanter i styringsgruppen, har regnet 31 millioner kroner feil om videreføring av Ottaanlegget. Påstanden faller på sin egen urimelighet.

Ottaanleggets driftskostnader er vel 50 millioner kroner i året. Nesten 30 av disse millionene er personalkostnader knyttet til folk som står direkte i produksjonen. Disse folkene er dokumentert blant landets mest effektive, og er ikke overbetalt, så her er det lite å hente.

Da står vi igjen med vel 20 millioner kroner, som den maksimale og brutto innsparingen Nortura kan oppnå ved å legge ned Otta.

Nortura har nå regnet ut at nedleggelse vil gi en innsparing på over 30 millioner kroner!

Hvordan får Nortura til dette?

For det første må Nortura ha tatt den brutto og maksimale innsparingen på 20 millioner kroner inn i sine regnestykker som en nettoinnsparing. For det andre har Nortura regnet ut at dersom alt volumet på Otta tilføres Rudshøgda, så vil Rudshøgda spare 10 millioner kroner i effektivitet på det volumet som allerede i dag håndteres der. (Otta er i dag så effektive at også Norturas administrasjon innrømmer at det er begrenset med effektivitetsgevinst på volumet som i dag håndteres på anlegget).

Nortura har i sine vurderinger måttet legge til grunn at mellom 10 og 15 ansatte på Otta i dag ikke gjør noen ting. Eventuelt at oppgavene kan tas over av folk på Rudshøgda uten kostnadsøkning der. Og at alle eiendoms- og driftskostnadene på Selsverket ved et blunk blir borte, mens oppgaver som i dag gjøres på vel 4700 kvadratmeter kan flyttes til Rudshøgda uten at tilsvarende kostnader øker der.

Vi tror ikke overnevnte forutsetninger er riktig.

Vi har lagt fram et alternativ til nedleggelse av Otta, der en gjør effektiviseringsgrep på Rudshøgda basert på det volum som allerede er der, samt gjennomfører åpenbart smarte tiltak på Otta-anlegget.

Vi er nok ikke like skråsikre i våre konklusjoner som Norturas administrasjon virker å være i sine, og innrømmer åpent at det er kostnadseffekter Nortura går glipp av ved viderevidereføring av Otta. Vi vet også at det er forhold i grensesnittet mellom gris og storfe, som kompliserer regnestykkene noe.

Hensyntatt det tilførselstap Nortura vil oppleve ved nedleggelse av Otta, inklusive tilførselstap ved flytting av gris fra Rudshøgda, framstår videreføring av Otta likevel klart lønnsomt. For Nortura.

Men det nekter altså Norturas administrasjon på. Og påstår at vi regner 31 millioner kroner feil.

Eldri Siem, leder for regionrådenes styringsgruppe for «Bevar Nortura» og ordfører Sel kommune
Bjarne Eiolf Holø, ordfører i Lom og leder i regionrådet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags