Se litt av det som skjedde på den første Aulestaddagen