Semi-trailer i brann på Kvikne

20. desember 2018, kl. 17:05