Biskop Solveig Fiske: – Jeg tenker på innbyggerne i Sel

– De opplever at utryggheten de allerede lever med, blir forsterket, mener hun.