Familiemedlemmer av den drepte jenta har tidligere i ankesaken fortalt lagmannsretten om en svært tung tid. For foreldrene og søsteren til den avdøde, har det ikke vært mulig å gjenoppta et normalt liv.

Mannen som ble knivskadd av den tiltalte har også hatt store problemer etter hendelsen.

I tingretten ble den samlede erstatningen for familien og vitnet satt til 750.000 kroner. I likhet med skyldspørsmålet og straffeutmålingen i tingretten, ble også erstatningen anket.

Onsdag skal blant andre helsepersonell kalt inn av bistandsadvokatene Nina Emilie Braaten Hjortdal og Øystein Skurdal, vitne i lagmannsretten.