Bjørn Nørstegård satte i gang aksjonen for å bevare sykehuset: – Har prøvd å gjøre så godt jeg kan, og oppført meg som folk

Da Bjørn Nørstegård startet aksjonsgruppa «JA TIL FORTSATT AKUTTSYKEHUS I LILLEHAMMER ... etter HSØ vedtak juni 20» var det nettverket fra et langt arbeidsliv i Gudbrandsdalsregionen som motiverte ham.