For det er jubileum for begge i år -100 år siden Bjørnson døde og 150 år siden Fröding ble født i Karlstad. Som kjent bodde Fröding tre år i Lillehammer. Neste år er det dessuten 100 år siden han døde. I hans svenske hjemby, rett over grensa markeres både fødselsår og dødsår med et omfattende program

Frödingselskapet er tildelt 100.000 kroner. Et betydelig beløp er satt av til det lokale foreningslivet øremerket markeringen. Dessuten er det bevilget 100.000 kroner til en stor Fröding-utstilling, mens 300.000 offentlige kroner er satt av til selve feiringen i og rundt Karlstad.

Ifølge Braastad vil 150-årsmarkeringen av Gustaf Frödings fødsel ikke bare foregå i Karlstad-området. Også i Stockholm, Uppsala og andre steder i Sverige, blir poeten feiret.

Hører hjemme

- Bjørnson og Fröding er ulike størrelser, men i hvert fall var det dobbelt så mange til stede ved Frödings begravelse i Stockholm som ved Bjørnsons begravelse i Kristiania, ifølge Braastad.

Han nevner at Bjørnstjerne Bjørnson var Frödings helt, og at Fröding skrev mye om Bjørnson. Derfor mener han at Fröding ubetinget hører hjemme i den lokale markeringen av Bjørnson-året, og at Lillehammer bør være representert ved den svenske Fröding-markeringen.

- Føler du deg kallet, kultursjef Øivind Pedersen i Lillehammer?

- Vi har fått henvendelser fra Karlstad, men har ingen egne ressurser til å feire Fröding. Hvis det imidlertid kommer lokale initiativ, og at disse kan relateres til Bjørnson, har vi muligens litt midler vi kan ta fra kommunens Bjørnson-budsjett, som er på 20.000 kroner. Foruten denne summen vil den lokale Bjørnson-maringen få økonomisk tilskudd fra regionen og staten (nasjonale midler).

Vil vurdere lokale initiativ

- Er Fröding egentlig interessant for Lillehammer?

- Ja, han er jo en av Skandinavias store folkediktere. Men vi kan ikke ta æren for å kalle ham lillehamring, for det er mange som har bodd her i tre år av sine liv uten at de dermed er lillehamringer. Lokale initiativtakere som vil skape noe kan lage ideer eller forslag til markeringer; så vil slike selvfølgelig bli vurdert, for så langt foreligger ingen planer om Fröding-feiring i offentlig regi. I anledning det lokale Bjørnson-jubileet skal det være et møte på Maihaugen allerede torsdag denne uka.

- Vil det være naturlig å legge en eventuell Fröding-markering inn under Bjørnson-feiringen, eller kan Fröding like gjerne feires utenom Bjørnson-jubileet?

- Vi vil i alle fall ikke ha midler til å støtte en egen Fröding-markering. Avhengig av hvilken type initiativ som eventuelt kommer, må det tas stilling til om det er naturlig å legge en eventuell Fröding-markering inn under Bjørnson-jubileet.

Ingen Fröding-planer

Kunstnerisk rådgiver i Norsk Litteraturfestival, Endre Ruset, sier årets festival ikke har planlagt å markere Fröding.

- Vi vil ha vårt internasjonale fokus på Leo Tolstoj som døde samme år som Bjørnson.

- Er dere kontaktet vedrørende Fröding?

- Ikke det jeg kjenner til. Man kan finne utrolig mange koblinger til forfattere som har et eller annet jubileum, og litteraturfestivalen kan ikke feire absolutt alle.

- Hvis noen ønsker å lage en Fröding-markering på eget initiativ, vil de kunne få plass som sidearrangement i festivalprogrammet?

- Vi får utrolig mange henvendelser, og vurderer hver enkel seriøst, sier Endre Ruset.