Ble det tatt 40 årsverk i helse eller ikke?

Det bør ikke herske tvil om at omsorgssektoren i Lillehammer var gjennom reelle kutt, mener Kine Wangen og Cecilie B Andersen, tillitsvalgte for Fagforbundet i Lillehammer kommune.

Det bør ikke herske tvil om at omsorgssektoren i Lillehammer var gjennom reelle kutt, mener Kine Wangen og Cecilie B Andersen, tillitsvalgte for Fagforbundet i Lillehammer kommune.

Av
DEL

leserinnlegg

Fagforbundet har fulgt med på leserinnleggene der det har vært lfokus på om det tidligere ble tatt ned 40 årsverk i helsesektoren eller ikke.

Selve debatten partiene har, vil ikke vi legge oss bort i. Vi føler likevel vi vil svare på det vi mener skjedde i 2016, da nærmere 40 årsverk ble kuttet i helse og omsorg. Vi gjør dette fordi det berørte mange av våre medlemmer, og noen kan fortsatt bære preg av den nedbemanningen som skjedde den dag i dag. I tillegg er det ikke riktig for våre medlemmer som ble berørt å lese at det ikke ble tatt vekk årsverk i helse og omsorg, da dette var en vond prosess for mange av dem.

I 2016 var Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt den gang Kine Wangen og hovedtillitsvalgt Cecilie B Andersen inne i forhold til en reel nedbemannings prosess i helse.

Vi husker godt den dagen vi fikk listen over de av våre medlemmer som var overtallig. Mener å huske vi hadde opp mot 40 medlemmer som var berørte den gangen. Vi var med i mange av disse samtalene med medlemmene våre. Medlemmene kunne komme med ønsker, og ingen ble oppsagt. Men flere ble plassert på steder de ikke ønsket å jobbe.

Det var slik at assistenter ikke skulle stå i turnus på ukedagene, men de kunne beholde sine helger i turnus. Det var ikke bare ansatte i helse som ble berørt av denne nedbemanningen. Noen ble flyttet til barnehager, og andre ble satt inn i ledige stillinger. Ved en nedbemanningsprosess, vil det på et tidspunkt være nødvendig å se på andre områder i kommunen. Det vil si en ansatt som er overtallig et sted, kan på grunn av ansiennitet føre til at en ansatt et annet sted i kommunen blir overtallig. Det var kjøkkenansatte, aktivitører, miljøarbeidere og renholdere som ble berørt. Alt i alt var det ca. 70 ansatte som var overtallige.

Fagforbundet var intervjuet i en artikkel i GD mai 2016, etter vi hadde sendt et brev til rådmannen i kommunen i forhold til bekymringene fra medlemmene våre i helse etter nedbemanning. I et leserinnlegg 15 juni 2017 i GD svarer konstituert kommunalsjef Fagforbundet Lillehammer sin leder Anne Berit Vollan. Hva skjedde egentlig i 2015 og 2016? Sitat: Til sammen nærmere 40 årsverk, bokollektiv Y og B ved Horsters Minde ble lagt ned. Hjemmetjenesten avsluttet kafeen i Skårsetlia og Gartnerhagen bo -og servisesenter. Antall aktivitører og miljøarbeidere ble redusert, det samme ble antall pleiere, renholdere og kjøkkenansatte på Lillehammer helsehus og i hjemmetjenesten».

Det skrives i samme leserinnlegg «da antall ansatte ble redusert, ble det viktig å finne smartere måter å jobbe på». Det vil si arbeidsgiver selv har omtalt dette som en nedbemanning i 2016.

I en Power Point som blir lagt frem for formannskapet juni 2017, informere kommunalsjefen den gang at det var tatt ned 40 årsverk. Derfor stiller vi oss undrende til det som skrives. Det var en reell nedbemanning av nærmere 40 årsverk i 2016. Det var ikke bare en omorganisering, men kutt og avvikling av tjenester.

Kine Wangen og Cecilie B Andersen, tillitsvalgte for Fagforbundet i Lillehammer kommune


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags