Matprodukter med høyst ulik opprinnelse, kan være merket forvekslende likt. Fire av ti norske forbrukere føler seg lurt som følge av for dårlig opprinnelsesmerking på matvarer, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet.

Merkingen kan være mangelfull, og den kan være forvirrende. Nærmeste ekspeditør er kanskje for langt unna til at det er mulig å spørre, og undersøkelsen til Forbrukerrådet tyder ifølge Nettavisen på at det dermed havner en del matvarer i handlekorga som forbrukerne egentlig ikke ønsker å kjøpe.

Vi har bak oss noen år med stort fokus på kvalitetsmat, på mat vi kan føle oss rimelige trygge på at kommer fra et godt landbruk med et godt dyrehold. Vi liker å tro at norske forbrukere i økende grad er opptatt av å gjøre innkjøpt som matcher et slikt syn. Når fire av ti spurte sier de føler seg lurt, bekrefter det nettopp disse holdningene. Det viser at merkingen ikke er god nok, men det viser også at mange av oss er bevisstløse i innkjøpsøyeblikket.

Enten vi kaller merkingen villedende eller mangelfull, må det være selgerens ansvar å sørge for at kunden vet hva det er som havner i handlekorga. Forvirringen blir enda større ved at kjedene sine egne varemerker får en stadig større plass.

Ærlige og oppriktige kunder har lov til å stille krav

Norges Bygdekvinnelag etterlyser endringer i regelverket for opprinnelsesmerking. Kanskje er det nødvendig, all den tid kjedene selv og deres leverandører ikke gjør jobben godt nok. Likevel er ikke noe viktigere enn at beviste kunder bruker det halvminuttet det tar å finne ut hva slags vare butikken lokker med, og samtidig gir beskjed om at det de tilbyr ikke er godt nok. Ærlige og oppriktige kunder har lov til å stille krav til sine kjøpmenn. Hvis flere kunder gjør nettopp det, må også kremmerne lytte til signalene de får.