Gå til sidens hovedinnhold

Blir det ingen «kraftsamling» i grendene likevel?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


At økonomien i Lillehammer kommune er mer enn anstrengt, kan ingen verken blant oss politikere eller innbyggere, ha unngått å ha fått med seg. Den offentlige debatten har knapt handlet om noe annet enn svak kommuneøkonomi i mange måneder.

Blant sparetiltakene som kommer opp, er et av de siste og nyeste forslagene, på nytt å fjerne et av de aller siste tilbudene som er igjen i Lillehammers utkanter. Nedlegging av barnehagetilbudet i Rudsbygda og Saksumsdalen. Begge grendene mistet skolene for fire år siden. Da ble det gitt klare løfter om at barnehagetilbudet skulle bestå. Det skulle gjennom vedtaket om «kraftsamling», legges til rette for gode bo-muligheter og utvikling av grendene.

Dersom barnehagetilbudet nå avvikles i begge grendene, er dette et brudd på politiske løfter, og det vil svekke grunnlaget for at barnefamilier vil bosette seg i utkantene. Både i Rudsbygda og Saksumsdalen er det en rekke arbeidsplasser som faktisk utgjør en del av Lillehammers skatteinntekter. I tillegg er det folk bosatt i disse bygdene som har sitt virke på andre arbeidsplasser, men de bor og skatter til Lillehammer. Ved å frata disse grendene barnehagetilbudet, kan vi også slå fast at det blir langt mindre interessant å bo i grendene. Lillehammer kommune har ikke lengre en utkantpolitikk.

Som politikere har vi et ansvar for at alle som bor i kommunen, har en likeverdig tilgang til tilbud og tjenester. Samtidig har vi ansvar for å hekle sammen igjen en økonomi som er svært skakkjørt, og vi bør legge samme prinsipper til grunn for å befolkningen når det gjelder å få del i byrdene. Vi må alle raskt enes om at utkantene for lengst har tatt sin del ved at skolene ble nedlagt for fire år siden. Forsvinner også barnehagene, er det et klart signal om at det blir ingen kraftsamling for å styrke bosetting og å opprettholde et pulserende liv i utkantene i Lillehammer.

Også vi i Senterpartiet forstår at penger må spares, og deltar aktivt i debatten om aktuelle løsninger. Denne gangen mener vi at kommuneadministrasjonen og deler av det politiske miljøet, bør gå motsatt veg. I sentrale deler av kommunen finnes mange barnehager med kort avstand imellom. Det bør derfor vurderes en omfordeling av barnehageplassene her slik at det åpnes muligheter for å legge ned et par av de sentrale barnehagene. Dette vil likevel opprettholde et tilbud om barnehager i rimelig nærhet til de som skal benytte tilbudet, og det vil for en gangs skyld ikke ramme utkantene.

Dersom GD`s beregninger er riktige, er det 2,6 millioner å spare. Senterpartiet har flere ganger tidligere prøvd å spare store og små beløp uten å få gjennomslag. Hva som blir resultatet av saken vi tar opp her er også svært uvisst, men å bygge ny barnehage i Rudsbygda og legge den ned før den nesten er tatt i bruk vitner om en svært kortsiktig planlegging og styring, av ressursene.

Terje Holen, kommunestyrerepresentant (Sp)