Gå til sidens hovedinnhold

Blir Storberget en propp?

Artikkelen er over 2 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Berørte kommuner og beitenæringa har bedt om lov til å felle en bjørn på vandring. I løpet av et par døgn har bamsen latt seg avbilde både i Øyer og i Ringebu, der beitesesongen er i gang på innmark, ikke langt fra stedene hvor bjørnen har passert.

Denne vandrende bjørnen aktualiserer flere probemstillinger knyttet til rovdyrforvaltningen. I Oppland har det i flere år vært frustrasjon over at rovviltnemnda i fylket ikke har myndighet til å gi skadefellingstillatelse før 1.juni. Det er ingen logisk begrunnelse for å opprettholde et slik kunstig datoskille.

Så ser vi at en rekke kommuner nå også uttrykker misnøye med hvordan Fylkesmannen i Innlandet har ordnet beredskapen foran årets beitesesong. Fylkesmannen i Oppland hadde døgnberedskap. Fylkesmannen i Innlandet stenger butikken på kvelds- og nattestid. Fellingslag og politikere er opptatt av å unngå forsinkelser som gjør både vakthold og skadefelling vanskeligere, og det er vanskelig å forstå hvorfor et felles fylkesmannsembete skal ende med en dårligere beredskap enn hva Oppland hadde alene.

Fylkesmann Knut Storberget må sørge for at han ikke blir en forsinkende propp i systemet. Ute i kommunene sitter det folk som langt på veg deltar i lokal beredskap på dugnadsbasis. Dokumentasjonen av bjørn i Øyer og Ringebu bekrefter nettopp dette. Da er det vanskelig å få forståelse for at Staten bygger ned sin beredskap for å spare småpenger.

Storberget må sørge for at han ikke blir en forsinkende propp

Knut Storbergets programerklæring om å snakke Innlandets sak overfor sentrale myndigheter må også gjelde i rovviltforvaltningen. Når Miljødirektoratet avslår en søknad om forebyggende skadefelling i håp om at bjørnen skal gå ut av beiteområdene, må Statens mann i regionen minne om tidligere, dårlige erfaringer i samme område.

Les også: Her er bjørnen på veg inn i beiteområder i Fåvang: – Skaper frykt

Les også: Åtte kommuner protesterer mot svekket rovviltberedskap

Les også: Vi får et nytt bidrag til en forvirrende, statlig regioninndeling

Les også: Odd møtte bjørnen på sykkeltur i Øyerfjellet: – Vi sto og kikket på hverandre