Tre øyeblikk, tre dramatiske situasjoner, og tre dyr drept
i sammenstøt med bil eller avlivet som følge av alvorlige skader. Bilførere og passasjerer preges av dramatikken. Denne tirsdagen fikk noen av dem skader som tilsa sykehusbesøk. I andre tilfeller har det gått på verst tenkelige måte, også med involverte folk.

Det ble en heftig tirsdag på E6 i Gudbrandsdalen denne uka. Tre viltpåkjørsler i løpet av kort tid i midtdalen utgjør likevel bare en flik av et stort bilde. Nærmere 9000 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret i perioden 1. mars 2018 til samme dato året etter.

Lidelsene er selvsagt enorme. Sammenstøt mellom vilt og bil eller tog, er en av samfunnets store utfordringer når vi snakker om dyrevelferd. Kommunale fallviltnemnder rykker ut til alle døgnets tider for å avslutte dyrs lidelser, men blir del av våre kollektive handlingslammelse når det kommer til forebyggende tiltak.

Det er forsket på hvilke tiltak som virker. Effekten av ordinære fareskilt, er praktisk talt null. Skilt som aktiviseres når det er vilt ved vegen, har en viss effekt. Lys og god avstand fra veg til vegetasjon er selvsagt avgjørende for at kryssende vilt blir oppdaget så tidlig som mulig, og selvsagt er hastigheten avgjørende for om det er mulig å stoppe eller manøvrere unna.

Det er likevel først og fremst de store, tunge og kostnadskrevende tiltakene som virker; viltgjerder, belysning, viltoverganger og tiltak for å endre det som har vært naturlige trekkruter for vilt i uminnelige tider. Kostnadene ved slike anlegg er formidable.

Når det planlegges nye veger, regnes det på nytten av dette som på alt annet. Vi tror terskelen for hva vi vil akseptere av slike hendelser vil bli lavere, og at sikrere viltoverganger bør få et enda større fokus når hovedveger planlegges.