Blodbad, rødlister, populisme og velgerfrafall i et lite parti

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD