Bjørnson på nytt

- *** Local Caption *** -

- *** Local Caption *** - Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

DEN ENGASJERTE KOSMOPOLITT Nye Bjørnson-studier Novus forlag

DEL

– Har dere ikke begravd ham ennå?

Sitatet over kommer fra en bekjent av litteraturviterne som har redigert denne boka. Uttalelsen dekker en holdning som visstnok i de seineste decenniene har dominert synet på Aulestad-høvdingen – mannen bak Ja, vi elsker, Salme II og Synnøve Solbakken. Og utrolig mye mer! Kanskje har Hoems trebinds biografi og Bjørnson-året i 2010 endret noe på dette i positiv retning. Redaktørene ønsker i alle fall å vise hvilken mektig spennvidde Bjørnstjerne Bjørnson hadde innen lyrikk, drama og prosa, men også hans nasjonale og ikke minst internasjonale påvirkningskraft, som knapt kan undervurderes.

Dette gjøres gjennom 23 artikler basert på en lang rekke seminar-innlegg høsten 2010, fordelt i hovedavsnitt om de tre litterære sjangre samt litteraturhistorie og politikk. Det skal ikke skyves under stolen at litteraturviterne, som totalt dominerer antologien, ofte og gjerne skriver for sine egne i den grad at vi utenfor klanen faller – ja, nettopp – utenfor. Ikke bare fordi begreper som «topos, liminalt og transgressivt sted, skopofilisk utbrudd, dekonstruksjonistiske postkolonialister og majoritetsdiskursen» styrer leseren, iblant forgjeves, mot fremmedordboka. Men også fordi temaene ifølge sakens natur blir svært nærgående og detaljerte.Her er likevel stoff som også en alminnelig kulturelt interessert leser vil ha stor glede av. Direkte spennende er Åse Marie Ommundsens klasserom-beretning om hvorledes Synnøve Solbakken blir en fortelling som går rett inn i innvandrerjenters egen hverdag. Likeså Bernt Hagtvets hyllest til «den frapperende moderne» menneskerettsforkjemperen Bjørnson: I tilspisset form «en krysning av Amnesty International, René Cassin (drivkraften bak Menneskerettighetserklæringen av 1948) og den fengslede fredsprisvinneren Liao Xiabo». Jeg gjør rimeligvis antologien urett ved å nevne kun disse to. For her er langt mer, både hele artikler og deler av andre, som man med utbytte og iblant glede kan fordype seg i, dersom mennesket Bjørnson eller kultur og politikk i gigantens 60 år lange aktivitetstid hører til interessefeltene.

Artikkeltags