Gå til sidens hovedinnhold

Det store i det små

Artikkelen er over 7 år gammel

GAUSDAL HISTORIELAG Hans Aanrud 150 år

Det er slett ikke alle 150 år gamle forfattere gitt å bli husket, enn si lest. Eller for den saks skyld bli hyllet som hjem-stedets store sønn. Men det gjelder for mannen fra Auggedalen – i ikke liten grad.

15 artikler av i alt 12 forfattere med Geir Haugsbakk som den mest produktive er hva Historielaget tilbyr leseren. Og hva bør vi så vente av en slik bok? At det ikke blir for mange gjentakelser. At vi kommer hovedpersonen inn på livet og at alle sider av mennesket og livsverket blir behandlet. Kanskje også at han og det problematiseres, at hyllesten ikke overdøver spørsmålene?

Og i samme rekkefølge: Redaksjonskomiteen har gjort en formidabelt stram jobb. De ytterst få momentene som repeteres settes inn i andre sammenhenger; leseren får en god følelse av en gjennomarbeidet bok der de forskjellige forfatterne har måttet ta hensyn til hverandre – noe som erfaringsmessig er vanskelig.

Blir vi så kjent med forfatteren, debattanten, kritikeren, teatermannen og familiemannen Aanrud? Strengt tatt ikke særlig dypt hva gjelder det menneskelige, de sterke og svake sider av personligheten. Om mulig bitterhet over de nederlag han måtte døye. Hvorfor han forlot teatersjefstillingen i Bergen etter så kort tid? Vi får sporadiske inntrykk av «prinsippfasthet inntil det kverulerende» og en sterk provokatør i offentlig debatt. Men samtidig etter sigende en fredelig og høyt respektert mann i lokalsamfunnet.

Fred og harmoni er også de karakteristikker som alltid har vært brukt på Hans Aanruds mer enn 100 fortellinger, historiene som flere av forfatterne i boka hevder hører uløselig sammen med lokalmiljøet i Auggedalen og Gausdal. Ja, Anne Kleiven kan fortelle om mange levende modeller, og Jon Iverslien påviser med sin auggedalsdialekt hvordan Aanrud bruker geografien rundt heimgarden.

Man er for øvrig undrende imponert over at Aanrud, som forlot hjemmet i 13-årsalderen og bare liten grad besøkte det senere, maktet å gjenskape dette samfunnet så vederheftig.Men her kommer problematiseringen inn: Hva med klassemotsetningene og urettferdig-

heten? Med ondskapen? Med «bygdedyret»? Haugsbakk og andre gjør et interessant poeng ut av dette, og ønsker nok å rokke litt ved det bildet som er skapt av landsens idyll, gammelnasjonale verdier og vennlig humor.

Boka rommer ellers mye mer: Slekt og livsløp. Morten Jostads beskrivelse og vurdering av de 3–4 teaterstykkene. Dyreskildringene. Forholdet mellom barn og de gamle. Beskrivelsene av dem som falt utenfor. Bibliografier – Hans Aanrud er oversatt til 15 språk og utgitt i 16 land!I tillegg er det en vakker trykksak. Mao. en opplagt vinner på det lokale bokmarked!

Kommentarer til denne saken