Paul Wilhelmsen praktiserer den her til lands nokså ukjente kampsporten capoeira, utviklet av afro-brasilianske slaver på 1500-tallet.

Treningskveldene er et element i et tilsynelatende godt liv, med psykiater-ektefelle Tina og en grei jobb i et velrenommert advokatfirma. Riktignok kommer det snart fram at han på tross av ansienniteten ikke har oppnådd å bli invitert til å bli partner i firmaet. Vi får dessuten vite at kampsporten for Paul er «en måte å rense hodet på».

Etter hvert nyanseres bildet av det lykkelige liv kraftig. Pauls røtter er festet i en noe rufsete familie med professormor og en alkoholisert skribentfar, begge med føttene godt plantet i 1970-tallets AKP. Tina kommer fra en besteborgerlig familie på beste vestkant, med en framgangsrik business-far. Kimen til splid mellom de to ektefellene kommer raskt opp i dagen.

En dag kommer Jader Lima brasende inn i Paul Wilhelmsens liv. Lima praktiserer en helt annen form for kampsport enn medlemmene i Oslo Angola Capoeira Club. Paul lokkes inn i et temmelig surrealistisk miljø der grensene er få og utfoldelsesmulighetene store. Han setter sitt tilsynelatende gode liv på spill i en grad som fortoner seg som heller selvdestruktiv.

Hovedpersonen klarer ikke eller vil ikke frigjøre seg fra fortida. Han trekkes mot en livsutfoldelse med et annet og mer sanselig innhold enn det besteborgerlige. «Å rense hodet» med uskyldig kampsport blir ikke lenger nok. Han gjør opprør mot vellykketheten, slik den først og fremst representeres av Tina og hennes familie.

Jens M. Johansson er journalist og forfatter, født i 1970,og har tre utgivelser bak seg før denne. Så langt har han ikke ryddet seg noen framtredende plass i det litterære Norge. Det spørs om ikke «Den andre» vil bidra til å endre det. Det er en original roman, en spennende thriller, fascinerende og skremmende. Mørke sider i menneskesinnet, risset inn gjennom barndom og oppvekst, settes på spissen. Fortida kaster skygger. Til tider gjør lesingen nesten vondt, men vi drives videre i fortellingen om en tilværelse som går i oppløsning.

«Den andre» er en knyttneve av en roman.