Tittelen på denne boka sier mye om innholdet. Sonja Wigerts liv kunne til og med vært benevnt som tredobbelt. Hun var både skuespiller og agent, det siste med en fot i to leire.

Hun vokste opp i en borgerlig familie med etternavn Hansen i Skien. Skuespilleryrket sto mildt sagt lavt i kurs i familien. Men skuespiller ble hun, det samme ble broren Knut. Begge tok navnet Wigert, etter morens familie. Hun blir raskt stjerne, får roller i flere norske filmer, men trekkes etter hvert mot det større nabolandet Sverige og mulighetene der. Der inngår hun et kortvarig ekteskap og blir svensk statsborger.

Så kommer den tyske invasjonen. Knut Wigert ville gjerne engasjere seg direkte i krigen. I første omgang får han en midlertidig reisetillatelse til å besøke søsteren i Sverige. Og det oppstår mistanke om at søsterens forbindelser til den tyske okkupasjonsmakten er forklaringen på det. Senere bistår hun ham med en ny reise til Stockholm – som han fortsetter via Moskva til England og en plass i Kompani Linge.

Sonja fortsetter sitt liv som ettertraktet stjerne og pleier omgang i mange retninger, bl.a. flere utenlandske ambassader. Kontakten med tyske myndigheter og nazistiske kulturformidlere opprettholder hun dels av hensyn til egen karriere, dels på grunn av at hennes foreldre settes under hardt press i hjemlandet. Den svenske etterretningstjenesten kartlegger alle hennes bevegelser. Hun trekkes inn i et komplisert spill som kulminerer med at hun blir engasjert av svenskene til å innhente informasjon om tyskerne. Sikkerhetspolitiet oppfatter henne som norsk i sjel og hjerte.

Overfor tyskerne opptrer hun under dekke av å levere viktig informasjon også den vegen. Hun har forbindelse helt opp til Reichskommissar Terboven. Informasjonen til tyskerne leverer hun etter «manus» skrevet av svensk sikkerhetspoliti. Hun driver altså et farlig dobbeltspill de siste krigsårene, men med stor lojalitet til sitt eget hjemland. Tragedien er at hun etter krigen aldri makter å blankpusse sin nasjonale profil. Det fortsetter å hefte noe ved henne, og det gjør at skuespillerkarrieren blekner.

Det er en fantastisk livshistorie Iselin Theien leverer oss. Den kunne vært skrevet nærmest som en spenningsroman, den er dramatisk nok til det.Men Theien er historiker og skriver boken i kraft av sin faglighet. Dokumentasjonen er omfattende, med et utall av kildehenvisninger. Et interessant poeng her på bjerget er at professor Tore Pryser ved Høgskolen i Lillehammer har en andel i Theiens prosjekt. Det var han som kom over en innholdsrik mappe om Sonja Wigerts virksomhet i det svenske sikkerhetspolitiets arkiv. Pryser har selv skrevet om Wigert i sin bok “Kvinner i hemmelige tjenester”.

Theien skriver slik at fagligheten ikke på noen måte står i vegen for spenningen. Derfor blir biografien om Sonja Wigert medrivende lesning, både om et begivenhetsrikt liv og om en side av norsk krigshistorie.