Jørgen Gunnerud har skrevet sin beste kriminalroman hittil, etter min mening.

I «Skje din vilje» har han lagt handlingen til Vest-Finnmark med en læstadianer som helt og hovedperson.

Magnus Akselsen har i en årrekke vært lensmann. Som relativt fersk pensjonist dumper han en dag borti en død mann oppi en liten båt nede i fjæra. Når han kommer tilbake med lykta for å se bedre, finner han hunden sin skutt og båten borte.

Men det er ikke den eneste forbrytelsen i Jørgen Gunnerud historie. Akselsen blir gjeninnsatt som lensmann, nærmest i et midlertidig vikariat. Den sterkt troende og bånn ærlige mannen blir etter hvert satt på voldsomme prøver i et tidligere relativt fredelig lensmannsdistrikt som mer og mer avdekkes som en syndens pøl.

Gunnerud er på sitt beste når han skildrer dilemmaer og kontraster. Akselsen blir en stor litterær figur takket være Gunneruds kjærlighet til og respekt og omsorg for ham. Vi som leser blir også glade i denne Akselsen - i hans person, lynne, integritet og for alle del tilnærming til omgivelsene sine.

Gjennom fortellingen tar forfatteren opp de gamle motsetningene mellom reindriftssamer, kystsamer og «nordmenn»; han skildrer usminket voksnes kynisme, barns sårbarhet, lokale kapitalister og deres svin på skogen, og er dels innom internasjonal kriminalitet.

Gunnerud er til tider en glitrende forteller. Jeg synes han har gjort et byks framover fra forrige kriminalroman, hvor han la handlingen til bygda i Vest-Oppland.

Igjen bruker han Mai Sjöwall og Per Wahlöös «Roman om en forbrytelse» som undertittel. Det som var originalt den gang virker mer som en lettvint betegnelse i dag.

Hans forsøk på å skrive dialekt, fungerer bare delvis.

Nå vel, mine innvendinger går først og fremst på lemfeldig omgang med å/og, ustøhet på svake/sterke verb, at han ikke skiller mellom «sliten» og «slitt», skriver «stille spørsmålstegn» når det heter «sette spørsmålstegn», og at han bruker begrepet «kammer» (politikammer). Betegnelsen forsvant fra politiorganiseringen for svært mange år siden. Nå heter det «politistasjon» og «politidistrikt».