Dette er ei veldig pedagogisk bok, der illustrasjonene er avfotograferte figurer/dokker. Fargerike og dominerende, slik de skal være i ei typisk bildebok.

Språket er imidlertid litt for «avansert». Teksten er vel så mye tilrettelagt for voksne som for barn, med dels ganske lange setninger: Mellom 20 og 30 ord er for mye i samme setning hvis den ønskede lesergruppen er de minste. Så kanskje trenger barna hjelp av de voksne til å fortelle i stedet for å lese.

Det jeg liker best med boka, er måten teksten er bygd opp på, med én setning på hver side. Hver dobbeltside har altså to beskrivelser. På venstre side innledes setningen med «Noen mener at...», på motstående side med utsagnet med «Andre tenker at...». Veldig ryddig og sikkert gjort for å hjelpe leserne (barna) til å lettere reflektere rundt bokas tema. Barna (og vi voksne) blir utfordret til å tenke gjennom det som har med kjærlighet og vennskap å gjøre, og hva de to begrepene betyr.