I 1822 sto den vakre og som kapteinsgård typiske hovedbygningen på garden opp og nord i Østre Gausdal ferdig. Strengt tatt bodde det ikke offiserer der mer enn i 30 år, men betegnelsen henger i. Siden 1871 har det vært en mangfoldig bruk av stedet, som ble fredet i 1923: Pensjonatdrift i nesten 120 år med opptil 110 gjester. Mandala – det velkjente senter for naturmedisin, alternativ tenkning, holistisk helse og Bahà'i et decennium på 1980-tallet. Mottak for et hundretall asylanter inntil brann i 2003. Og nå endelig elsket privathjem for sveitsisk fødte Knagenhjelm.

Hun er fascinert av gårdens historie, og har nedfelt alt hun kunne finne i historielagets temahefte nummer seks. Mest interessant, rent lokalhistorisk, er nok stoffet om pensjonatperiodens seineste år. Her har hun levende kilder som gir nærbilder av det glade gjesteliv og det tilsvarende strev for de ansatte. Vi snakker f.eks. om den 30 år gamle hjelpekokka som i 1944 arbeidet minst 14 timers dag for 100 kroner måneden! Mer perifert i denne sammenheng blir Alf R. Bjerkes fortellinger om eget forhold til Gausdal og militærhistorie fra 1600-tallet, samt leksikale opplysninger om åndsreppens berømte beboere. Men at Bauker er et særpreget sted som det er lett å bli glad i, har eieren klart å befordre.