HC Hanssen, kjent bl.a. som kåsør i NRK, har skrevet kriminalroman. Stilen og innholdet gir klare assosiasjoner til kåseriene. Hovedpersonen er som Hanssen selv: en gammel pressemann som i dag lever et roligere liv. Etter kåseriene å dømme tar kåsøren en øl eller to i ny og ne. Nattredaktøren tar veldig mange, ja, også sterkere saker, og er utvilsomt som alkoholiker å regne.

I boka blir Nattredaktøren en hovedperson gjennom forbindelsen med den assisterende sjefen i den lokale sparebanken, hun bærer navnet Marte. Også Marte lever et liv litt på siden av det som vanligvis ventes av en assisterende banksjef, lyster og drifter møter ikke alltid korrigerende motstand. Det blir virkelig drama når hun via e-post konfronteres med et fotografi som er egnet til utpressing, bare sekunder før hun blir vitne til at banken blir ranet. En kollega dør senere på sykehuset som følge av ranet – men årsakssammenhengen er mystisk.

Nattredaktøren og banksjefen ser sammenhenger som politiet ikke like lett finner fram til. Det blir et dramatisk løp fram mot en oppklaring av ranet – og mer til. Det impliserer både lokale størrelser og mennesker med ulik historie fra det tidligere Jugoslavia.

Og summa summarum: dette blir riktig god underholdning. Hanssen skriver som han kåserer, slentrende i stilen, men med sikker språkfølelse. Og han skriver med forståelse for og innsikt i det litt forhutlede livet på siden av det strøkne samfunnet. Her er mange personer av et annet format enn A 4, både på helte- og skurkesiden. Hanssen er god i personskildringene. Spenning blir det også, rett og slett action.

En bra krimdebut av HC. Det bør kunne bli flere bøker. Miljøet i småbyen må kunne være ramme for nye historier. Og nattredaktøren med sin forsofne sjarm har to i seg til å opptre som hovedperson i nye eventyr.