Advokaten, samfunnsdebattanten og Venstre-politikeren Abid Q. Raja har skrevet bok om minoriteters og særlig muslimers situasjon i Norge i dag, og om sine erfaringer fra de omdiskuterte dialogmøtene på Litteraturhuset i Oslo i 2009 og 2010.

«Dialog» er en uavsluttet bok. Blekket kan knapt ha vært tørt da boka gikk i trykken. Det merkes på det noe slurvete språket og det uredigerte preget. Det er ikke ofte jeg kan si at slikt gjør en bok mer interessant, men det kan jeg i Rajas tilfelle. Det uavsluttede og interessante kommer til uttrykk i Rajas beskrivelser av en virkelighet som utspiller seg i Norge og Europa i dag, i morgen og i årene som kommer. Beskrivelsenes aktualitet gjør at boka nærmest framstår som en reflektert appell over 254 sider. Det er en energisk og medrivende appell. Når boka leses med åpent sinn, er det tidvis ekstrem, tidvis håpefull og tidvis skremmende lesning.

Raja gir oss modige refleksjoner omkring temaer som fattigdom, forbudt kjærlighet, ytringsfrihet, ekstremisme og undertrykkelse av barn, kvinner og homofile, problemstillinger som finnes både innad i minoritetsmiljøene og mellom disse miljøene og det norske samfunnet. Raja mener alle muslimske miljøer i Norge, selv de moderate, bør ta ansvar for å ta tak i konfliktene og den potensielt økende islamske radikaliseringen han ser i dag. Det vil tjene alles omdømme og posisjon i det norske samfunnet om moderate muslimer tør heve røsten mot de radikale. Raja legger ikke skjul på at han mener den norske offentligheten, gjennom medienes og politikernes retorikk, marginaliserer og stigmatiserer minoritetene. Han gir oss et overbevisende bilde av norsk minoritetsungdoms vanskelige identitetsarbeid, midt mellom familiens vaner (og noen ganger uvaner) og norske forventninger.

Gjennom dialog, som Raja blant annet gir definisjonen «å lytte og dele sin posisjon», ønsker forfatteren å skape økt forståelse minoriteter, politi, politikere og andre samfunnsaktører imellom. Boka «Dialog» er et skritt på vegen. Hvorvidt Rajas slutninger er gode eller ikke, kan jeg vanskelig vurdere. Men jeg føler meg en god del klokere nå.